CENÍK SLUŽEB

ŽÁROVKA s.r.o.
Sokolovská 7
186 00 Praha 8

Tel.: 602 34 35 76
e-mail: zarovka@seznam.cz
DIČ: CZ 26456001

revize a servis hasících přístrojů a další službyCeník služeb

Cena bez DPH      DPH Cena s DPH
Revize požárně bezpečnostních zařízení
Kontrola požární klapky 130,- 27,30 157,30
Kontrola stěnového požárního uzávěru 130,- 27,30 157,30
Kontrola požárních dveří 130,- 27,30 157,30
Kontrola protipožárních ucpávek (prostupů) 60,- 12,60 72,60
Revize a servis hydrantových systémů
Kontrola vývodu požárního vodovodu (nástěnný,podzemní, nadzemní) 99,- 20,79 119,79
Kontrola rozvodu požárního vodovodu 150,- 31,50 181,50
Tlaková zkouška hadice 300,- 63,00 363,00
Vypracování protokolu za 1 stranu strojopisu 80,- 16,80 96,80
Hodinová zúčtovací sazba - další úkony
(opravy, rozptýlenost přístrojů, přemotávání hadic, úklid v hydrantech, ztráta času jízdou, prostoje zaviněné zákazníkem, práce odborně způsobilé osoby, aj.)
Hodinová sazba snížená 250,- 52,50 302,50
Hodinová sazba běžná 400,- 84,00 484,00
Hodinová sazba odborně způsobilé osoby 750,- 157,50 907,50
Preventivní požární prohlídka (za objekt) 1 500,- 315,00 1 815,00
Revize a servis hasicích přístrojů
Kontrola HP  stálotlaké  (roční) 35,- 7,35 42,35
Kontrola HP  s tlakovou patronou    (roční) 83,- 17,43 100,43
Vizuální kontrola HP 12,- 2,52 14,52
Periodická zkouška těsnosti a pevnosti přenosných HP 390,- 81,90 471,90
Likvidace vyřazeného HP do 6kg náplně (nebezpečný odpad) 300,- 63,00 363,00
Likvidace vyřazeného HP do 10kg náplně (nebezpečný odpad) 400,- 84,00 484,00
Likvidace tlakové patrony hasicího přístroje 12,- 2,52 14,52
Vypracování protokolu za 1 stranu strojopisu 80,- 16,80 96,80
Montáž (demontáž) věšáků HP nebo krytů HP 50,- 10,50 60,50
Plnění stálotlakých HP   6 kg náplně 480,- 100,80 580,80
Doplnění stálotlakých HP tlakovým plynem 180,- 37,80 217,80
Kontrola   HP                        PG 50  /  PG 60 120,- 25,20 145,20
Kontrola   HP                         CO2         2x10 150,- 31,50 181,50
Kontrola   HP                         CO2         1x30 200,- 42,00 242,00
Kontrola   HP                         CO2         2x30 300,- 63,00 363,00
Kontrola   HP                         CO2         4x30 400,- 84,00 484,00
Plnění HP včetně náplně         CO2     1,5 / 2 220,- 46,20 266,20
Plnění HP včetně náplně         CO2       5 / 6 300,- 63,00 363,00
Cestovné paušál - centrum Prahy 250,- 52,50 302,50
Cestovné paušál - mimo centrum Prahy 500,- 105,00 605,00
Cestovné mimo Prahu za 1 km 10,- 2,10 12,10
Kontrolní   štítek   v   rámci   revize Zdarma

Ceny platné od 01.01.2013 - změna cen vyhrazena.

Zpět